Nieuwsberichten

Silentium³: een nieuwe strategie voor geluidsreductie bij industriële apparatuur

Recticel Flexible Foams

Voor de akoestische prestaties van onze technische schuimen hebben we een ambitieuze doelstelling vooropgesteld: de wereldwijde bevoorrechte leverancier worden van geluidsdempende toepassingen voor de automobielsector en fabrikanten van originele industriële apparatuur. Dit kunnen we enkel bereiken door dicht bij onze klanten te staan en oplossingen uit te werken die haarfijn inspelen op hun behoeften.

Door innovatie zo klantgericht te benaderen, zijn we erin geslaagd een baanbrekend concept te ontwikkelen voor industriële apparatuur: Silentium³ (Silentium Triplex). Deze oplossing, die onlangs werd voorgesteld op Foam Expo Europe, wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met iedere klant en hanteert een unieke combinatie van werkwijzen om ongeziene resultaten te bereiken.


Drie geluidsreducerende stappen

De Silentium³ (Silentium Triplex) werkwijze bestaat uit drie stappen die onze akoestische ingenieurs nemen in samenwerking met de klant om de specifieke machine te analyseren en de ultieme oplossing uit te werken.

Silentium³_main_visual.JPG

Stap 1 pakt de bron van het geluid en de trillingen aan. Als we stillere motoren, compressoren, ventilatoren ... gebruiken, moeten we minder geluid reduceren. Bij deze stap kunnen we eventueel trillingsdempende materialen gebruiken en de bron inkapselen om het geluidsniveau aanzienlijk te verlagen.

Stap 2 pakt het geluid binnenin de machine aan. Gewoonlijk absorberen we het geluid in de behuizing, maar we hanteren ook technieken om geluid te weerkaatsen of om te leiden. We werken een oplossing op maat uit voor de specifieke geluidskenmerken van de machine en houden daarbij ook rekening met brandwerendheid, vochtwering, aanpassing aan diverse werktemperaturen en andere specifieke vragen van de klant.

In Stap 3 houden we zo veel mogelijk, en in het ideale geval alle, geluid binnen de machine. We kunnen geluidslekken voorkomen door gebruik te maken van dichtingsproducten, jaloezieën, bijkomende massa voor geluidsisolatie of trillingsdempende materialen.

 


“We werken samen aan succes”

Silentium³ (Silentium Triplex) kon worden ontwikkeld dankzij de samenwerking tussen meerdere teams binnen Recticel, waaronder Sales, Product Management, Application Development en Operations. Onvermoeibaar zijn ze blijven werken om de eerste afgebakende klantenbehoefte door het ontwikkelings- en productieproces te loodsen. Ons Acoustic Centre of Excellence speelde een sleutelrol, want dit centrum werkte mee aan het ontwerp, de selectie van de materialen en technologieën, de stalen, de prototypes en de tests. We kunnen ook rekenen op onze solide relaties met diverse instellingen en universiteiten, die ons hun expertise en apparatuur ter beschikking stellen.


 

Wilt u graag meer weten over onze oplossingen voor industriële apparatuur?

Witboek: "Silencing and sealing in gensets, a comprehensive approach"

De wereldwijde aggregatenmarkt is enorm competitief en producenten investeren voortdurend in O&O en productinnovatie om in te spelen op de vragen van diverse industrieën. Naast de behoefte aan betrouwbare, continue niet aan het net gekoppelde stroomvoorziening, gaat ook steeds meer aandacht uit naar de gezondheid en veiligheid van industriearbeiders en de gemeenschappen in de buurt van de industrieterreinen. Geluidsdemping en milieubewustzijn zijn belangrijke aandachtspunten voor producenten en operatoren van aggregaten. Ze trachten de streefdoelen in deze domeinen na te leven en ook uiterst efficiënte machines met lagere werkingskosten zijn een prioriteit.

Industrial_equipment_white-Paper_cover_new.jpg

Dit witboek (Engels) analyseert de kwesties in verband met geluidsdemping en dichting bij aggregaten en de meerwaarde van een alomvattende benadering.

Wilt u het witboek helemaal lezen? Download dan het bestand.

Ons witboek downloaden Bezoek onze 'Industrial Equipment' website

 

Foam Expo Europe 2018 gemist? Lees alles over de cruciale thema’s die de huidige schuimsector bezighouden – prijs-prestatieverhouding, digitalisering en duurzaamheid – in dit interview met François Desné, Group General Manager Flexible Foams.